top of page
  • Obrázek autoraFinancero

Průvodce investora V - Vhodné investiční nástroje pro střednědobý horizont


V našem minulém článku ze seriálu Průvodce investora jsme se společně podívali na zub vhodným investičním nástrojům pro krátkodobý horizont. Dnes se zaměříme na investice pro horizont 3-8 let. Do čeho můžeme vložit své peníze, abychom je nějak zajímavě zhodnotili, ale zároveň nepodstupovali příliš velké riziko kolísání hodnoty?


Pro vhodné varianty pro střednědobý horizont je dobré rozlišovat také to, jestli uvažujeme spíše o investici na tři, nebo osm let. V prvním případě může být skladba portfolia podobná jako pro krátkodobý horizont (státní dluhopisy, korporátní dluhopisy, dluhopisové fondy).


Zajímavým doplňkem či variantou mohou být i investice do nemovitostních fondů. V nemovitostních fondech se vlastně stáváte podílovým spoluvlastníkem velkého množství nemovitostí, ať už se jedná o fondy zaměřené na průmyslové nemovitosti, či nemovitosti rezidenční (nájemní byty). Nemovitostní fondy zažívají v posledních letech obrovský boom. Roste jednak zájem o investice do nemovitostních fondů, tak také množství nemovitostních fondů na českém trhu. Skladba nemovitostních fondů na českém trhu se liší také v dostupnosti pro běžného (retailového) investora - s investicemi do 1 mil. Kč. V roce 2021 bylo na českém trhu pro drobného investora dostupných 15 nemovitostních fondů. Dalších 9 nemovitostních fondů je v režimu fondu kvalifikovaných investorů (FKI) - tedy pro ty investory, kteří mají k jednorázové investici min. 1 mil. Kč.


Výnosy mezi běžně dostupnými nemovitostními fondy a FKI nemovitostními fondy se výrazně liší. Retailové fondy dosahovaly v roce 2021 výnosů v rozmezí 3-9% p. a. FKI fondy dosahovaly výnosů v rozmezí 4-27% p. a. Rozdíl mezi těmito dvěma typy nemovitostních fondů není jen u výnosů, ale také v jejich likviditě. U retailových fondů má klient v případě výběru peníze na účtu cca do 1 měsíce. U FKI fondů je to s likviditou horší. Zde se klienti dostanou k penězům většinou do 6 měsíců až 1 roku. Často zde jsou také výstupní poplatky pro investice na kratší dobu (do 5 let). Proto jsou FKI nemovitostní fondy vhodné spíše pro horizont 6 let a více. Kdežto retailové fondy mohou být využity i pro kratší investiční horizont.


Jinou alternativou mohou být pro střednědobý horizont smíšené podílové fondy, tedy takové fondy, které mohou investovat v určitém podílu jak do akcií, tak i do dluhopisů a fondů peněžního trhu. U smíšených fondů se může podíl mezi akciovou a dluhopisovou složku měnit podle aktuální situace na trzích. Mohou tedy částečně zmírnit vysoké propady na akciových trzích a naopak. Výnosy smíšených podílových fondů mohou být i docela zajímavé např. kolem 4-6% p. a. i více (dle situace na finančních trzích). Hodně zde záleží právě na poměru akcií v portfoliu daného fondu.Pro velmi konzervativní investory, či možná lépe řečeno - střadatele, může být nyní zajímavou možností také stavební spoření (SS). U tohoto produktu se nejedná o investici jako takovou. Výnos je na dobu 6 let předem jasně známý. Rizikovost takového produktu je velmi nízká. Naopak likvidita SS vysoká - nechceme-li přijít o bonus ve formě státních příspěvků (které výrazně přidávají zajímavosti SS), musíme zde spořit min. 6 let. Správně nastavené stavební spoření tak nyní na 6 let i vč. státních příspěvků a po odečtení nákladů může generovat výnos i přes 5% p. a.


Žádný správný investor by neměl zapomínat, že vhodné nastavení portfolia je velmi individuální a vždy závislé na jeho investičním profilu - tedy schopnosti zvládat případné výkyvy hodnoty portfolia a nést případnou ztrátu. S vhodností daného fondu či spořícího produktu je vždy lepší obrátit se na zkušeného odborníka.


39 zobrazení0 komentářů

Comentários


bottom of page