top of page
  • Obrázek autoraFinancero

Průvodce investora IV - Vhodné investiční nástroje pro krátkodobý horizont


Víte již jaké jsou jednotlivé investiční nástroje a jejich klady či zápory? Máte naprostý přehled, co se ukrývá pod pojmy riziko, výnos nebo likvidita? Gratulujeme! Stali jste se pečlivým čtenářem našeho seriálu Průvodce investora.

V tomto díle se budeme věnovat otázkám, na které musí každý správný investor znát odpověď. Jaké konkrétní nástroje zvolit právě pro vaše portfolio? Nebo jak správně diverzifikovat? Dobrým pomocníkem nám může být rozdělení investičních nástrojů dle časového horizontu, po který chceme své finanční prostředky investovat. Dnes se podíváme na to, co využít v případě krátkodobého horizontu.


V prvé řadě bychom se u krátkodobého investičního horizontu (tedy horizontu v rozmezí 1-3 let) měli zamyslet nad rozdílem mezi investicí a spekulací. Už v našem minulém článku jsme si uvedli, že spekulace se vyznačuje krátkodobým horizontem, a také vidinou vysokého a rychlého zisku. Ovšem ruku v ruce s tím jde i abnormálně vysoké riziko. Rovněž investice mohou být krátkodobého charakteru, ale u takových nástrojů se spíše snažíme najít rovnováhu mezi likviditou a nižším rizikem. Se závratnými výnosy u krátkodobých investic tedy nemůžeme příliš počítat.


V současné době se bohužel ocitáme v situaci, kdy se nám krátkodobé investice nemusí tak úplně vyplatit. V době vysoké inflace, vyšších úrokových sazeb na spořících produktech a nepředvídatelné situaci na trzích, může být pro mnohé výhodnější využít spořících produktů s nižší mírou rizika - např. spořících účtů, termínovaných vkladů apod. U termínovaných vkladů ovšem může nastat problém v případě, že bychom peníze potřebovali vybrat dříve. U spořících účtů se zase často setkáváme s nutností maximální možné částky, pro zajímavější zhodnocení.

Podle obecných pravidel můžeme u krátkodobých investic počítat s výnosem v rozmezí cca 3-4% p.a. (tedy ročně). Takového výnosu mohou dosahovat např.

  • státní dluhopisy - často nabízeny s nižším úrokem. Zajímavé byly do loňského roku např. protiinflační dluhopisy, které mají pokrýt právě působení inflace. Bohužel, kdo protiinflační dluhopisy nekoupil do roku 2021, zatím novou možnost jejich pořízení nemá.

  • dluhopisy firemní/korporátní- zde pozor na “lákavé” nabídky - vyšší úroky u krátkodobých dluhopisů mohou značit vyšší míru kreditního rizika - tedy situace, kdy vydavatel dluhopisu nebude schopen splatit naše původní vklady.

  • dluhopisové fondy - ideální volba pro investici do dluhopisů - větší možnost diverzifikace (=rozložení) portfolia a tedy snížení kreditního rizika.

  • kombinace dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu - zde je nutné počítat s nižším výnosem. Výhodou je však opět diverzifikace portfolia.


Mnohým z nás vyvstává na mysl otázka, zda krátkodobé investice mají v současné době vůbec smysl. U všech investic je samozřejmě lepší, investujeme-li delší dobu, ideálně pak pravidelně. Význam krátkodobých investic záleží hodně na finančních plánech každého z nás - na našich finančních cílech, možnostech, přístupu k riziku apod. Vždy je proto ideální obrátit se v případě plánování investice na zkušeného odborníka, který dokáže lépe posoudit vhodnost dané investice právě vzhledem k našim budoucím plánům a našemu přístupu k riziku.


68 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page