top of page
  • Obrázek autoraFinancero

Když cíl je cesta…


V našem dnešním článku se budeme opět podrobněji věnovat základům finanční gramotnosti, které jsme si vytyčili již dříve v článku “Proč je důležitá finanční gramotnost?”. Chceme-li něčeho dosáhnout, měli bychom mít jasný a přesný cíl - o tom se dočteme nejen v ekonomických příručkách. Jak by měl správně stanovený finanční cíl vypadat? A k čemu nám vůbec stanovení cílů je?


Že bez správně stanového cíle není možné zvolit vhodné prostředky k jeho dosažení ví každý kouč, mentor, trenér. Proto se v rámci zvládnutí základů finanční gramotnosti s klienty velkou měrou zaměřujeme na stanovení jejich finančních cílů. Je mnoho metod, jak správně stanovit cíle. Jednou z nich může být i metoda SMART. Podle této metody by měl být cíl:


S - specifický, konkrétní,

M - měřitelný,

A - akceptovatelný, dosažitelný,

R - realistický,

T - time-bound, časově ohraničený.


Naše cíle by tak měli odpovídat našim reálným možnostem, schopnostem. U stanovení svých finančních cílů bychom měli vědět jak vysokou částku bude náš cíl představovat a kdy ho chceme dosáhnout. Ideální finanční cíl může vypadat třeba takhle: Koupě bytu v hodnotě 4 mil. Kč za 5 let. Cíl je možné si ještě více konkretizovat např. na min. rozloha 2+1, oblast okrajová část Brna, apod.Máme-li takhle stanovený cíl, můžeme nejen začít hledat ty správné cesty k jejich dosažení - např. jak by vypadalo financování hypotékou, kolik peněz si musíme našetřit, jak si požadovanou částku našetřit, jaké jsou možnosti dofinancování při nedostatku vlastních zdrojů; ale také můžeme dle našich příjmů a výdajů hned na začátku posoudit, jestli je náš cíl vůbec realizovatelný. Pokud ne, co je nutné udělat pro jeho dosažení. Případně z jakých požadavků můžeme slevit, apod. Díky včas stanovenému přesnému cíli se tak můžeme vyhnout i případnému zklamání z jeho nedosažení.


V naší praxi klademe na finanční cíle klientů obrovský důraz. Jedná se totiž o základní kámen celého finančního plánování. Nikdy totiž nedoporučujeme správné portfolio finančních produktů bezhlavě a bez znalostí přání a potřeb klientů. Takové portfolio by totiž zcela postrádalo smysl.


Neméně důležitou součástí stanovení finančních cílů je také přiřazení priorit jednotlivých cílů. Málokdo z nás má totiž jen jeden finanční cíl. Nejčastěji s klienty řešíme cíle typu bydlení, zajištění na stáří či finanční nezávislost, spoření pro děti apod. Priority dosažení finančních cílů jsou velmi individuální. Pomohou nám ale s určitým časovým harmonogramem plnění svých cílů. Např. vím, že bych chtěla spořit svým dětem, ale ještě žádné nemám - splnění tohoto cíle není tedy úplně prioritou a vím, že své volné finanční prostředky mohu směřovat ke splnění cíle, který pro mě v současné době bude hrát větší roli.


A co vy a vaše finanční cíle? Máte je správně stanovené a víte, jak jich dosáhnout? Že ne? Obraťte se na nás a my vám rádi pomůžeme.


41 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page