top of page
 • Obrázek autoraFinancero

Jak sestavit rodinný rozpočet?

Aktualizováno: 2. 3. 2022


Rodinný rozpočet představuje základ našich financí a podle toho, jak jej dokážeme sestavit, se rozhoduje, jak kvalitní bude náš osobní i rodinný život. Měli bychom tudíž tomuto tématu věnovat dostatek času a pozornosti. Rodinný rozpočet patří k základním bodům finanční gramotnosti, jimž jsme se věnovali v našem posledním článku, a v sérii článků následujících se budeme podrobněji věnovat i dalším bodům finanční gramotnosti. Rodinným rozpočtem nyní začínáme…


Bez správně nastaveného rozpočtu nemůže fungovat žádný prosperující podnik. A jako fungující podnik můžeme vnímat i naši rodinu a rodinné finance - podnik potřebuje plán a cíl, kterého chce dosáhnout, a musí znát své reálné možnosti. Měli bychom tedy mít přehled, s jakými financemi můžeme počítat (na měsíc, na rok) a jak se nám s nimi může dařit plnit si své sny.

Základem pro sestavení osobního či rodinného rozpočtu je položkové rozdělení pravidelných měsíčních a ročních příjmů a výdajů. K tomu nám pomůže jednoduchá tabulka.


PŘÍJMY - zde je dobré počítat s čistým měsíčním příjmem ze zaměstnání, z podnikání, z pronájmu a jiných pravidelně se opakujících příjmů. Není-li náš příjem každý měsíc stejný, je dobré si ho zprůměrovat třeba z ročních příjmů (podle daňového přiznání, z obratů na účtu apod.). Příjmy je pak dobré doplnit také o jednorázové příjmy, které se mohou vyskytnout během celého roku (např. přeplatek na daních, výplata ze stavebního spoření). Získat přehled o měsíčních příjmech nejspíš nebude pro většinu z nás příliš obtížné.


VÝDAJE - na rozdíl od příjmů mají lidé většinou o výdajích velmi nejasnou nebo i zkreslenou představu a udělat si jasno ve výdajích může být časově dost náročné. Nejsme-li schopni například z výpisů z účtu dohledat všechny své transakce za předchozí měsíce, potrvá nám minimálně jeden měsíc, než si vše sesumírujeme a po jednotlivých položkách si vše během jednoho měsíce zapíšeme. Při sestavování rozpočtu je pak dobré své výdaje přímo dělit do následujících kategorií:

 • bydlení (nájem, energie, příspěvek do fondu oprav apod.),

 • jídlo,

 • drogerie a domácnost,

 • doprava,

 • zdravotní péče,

 • škola a zájmové kroužky dětí,

 • splátky úvěrů a půjček,

 • splátky pojištění - životní, majetkové - i roční platby,

 • spoření,

 • zábava a volný čas,

 • dárky a dovolená (alespoň přibližná roční částka),

 • ostatní pravidelné výdaje.


Velmi důležité je ještě rozdělení výdajů na ty nezbytné - které musíme každý měsíc zaplatit, a ty méně důležité (zbytné), které jsme ochotni v případě nepříznivé situace oželet.


Díky správně sestavenému rozpočtu pak snadno zjistíme, kolik procent z příjmů pokrývají nezbytné výdaje, které výdaje vnímáme jako zbytečné a které lze v případě nutnosti osekat. Zjistíme také své volné měsíční cash-flow, díky kterému budeme moct posoudit, jestli jsou naše finanční cíle reálné, nebo budeme muset své zdroje ještě optimalizovat a přizpůsobit.


Osobní a rodinný rozpočet je samostatným úkolem pro každého z nás a tuto práci za nás nikdo jiný neudělá. Existuje však množství nástrojů, které nám s tím mohou pomoct - např. excelové tabulky, online programy nebo mobilní aplikace - stačí zapátrat v online světě. Pokud ale budete chtít rozpočet upravit a lépe nasměrovat k vašim cílům, kterých se vám nedaří dosáhnout, pak už je pomoc snadná - můžete se obrátit na svého finančního poradce, s nímž jistě najdete vyhovující řešení.


102 zobrazení0 komentářů

Commenti


bottom of page