top of page
  • Obrázek autoraFinancero

Svět finančních produktů - díl II. - Podílové fondy

Aktualizováno: 2. 3. 2022


“Rostoucí inflace, rostoucí úrokové sazby, v současnosti je těžké peníze zhodnocovat, spořením své peníze ztrácíme, kdo chce své úspory zhodnotit musí investovat…” Jen stručný souhrn prohlášení, se kterými se v současné době můžeme v médiích setkat. Jaká je pravda? A měli bychom se bát investice? Co si pod slovem investice můžeme představit? A jakým způsobem můžeme “bezpečně” investovat? Dočtete se v našem dnešním článku věnovanému stručné charakteristice podílových fondů.


Je pravdou, že zhodnocovat peníze je v současné době z krátkodobého hlediska velmi složité. Úrokové sazby na krátkodobých spořících či investičních produktech nejsou příliš zajímavé. A rostoucí inflace nám výnosy stále více snižuje. Pro mnohé je řešení přitom velmi jednoduché - dlouhodobější investice. Mnozí z nás si pod pojmem investice představí slova jako akcie, dluhopisy, bitcoin, a řadě z nás při těchto slovech naskočí husí kůže. Přitom z investic jako takových není třeba mít velké obavy.


Investovat se dá do spousty věcí - akcí, dluhopisů, kryptoměn, komodit, veteránů, lega apod. Pod pojmem investice si můžeme představit produkt dlouhodobého charakteru, který nám může přinést jistý, ne předem známý, výnos či ztrátu. Správná investice by měla odpovídat investičnímu profilu každého z nás a neexistuje jedna “ideální univerzální”. Jasné ale je, že kdo chce v současné době své peníze nějaký zajímavým způsobem zhodnocovat, neměl by se bát investovat do akcií.


Pro drobného investora nejvhodnějším a zároveň nejjednodušším způsobem, jak se dostat k zajímavým akciím a přitom své portfolio dostatečně diverzifikovat, jsou investice do podílových fondů. Podílové fondy jsou spravovány investičními společnostmi, které zajišťují financování a obchodování podílového fondu, ale zároveň nejsou vlastníky majetku podílového fondu. Majetek fondu je obsažen v podílových listech fondu. Vlastníci majetku fondu (tedy podílových listů) jsou podílníci podílového fondu. Jednoduše řečeno je možné si podílový fond představit jako určitý koš, do kterého přispívají svým majetkem jednotlivci (podílníci), a o jehož obsah se stará správce (investiční společnost), jehož zájmem je neustálé zhodnocování obsahu koše.

Podílových fondů je velké množství a je možné je dělit podle mnoha aspektů - např. podle regionu, jehož cenné papíry jsou v něm obsaženy (americké, evropské, asijské apod.); podle typu finančních instrumentů (akciové, dluhopisové, komoditní, smíšené, apod.); podle investiční strategie; podle skupiny investorů; podle způsobu řízení apod.


Chceme-li investovat do podílového fondu mělo by nás kromě jeho složení zajímat také jaká je nákladovost fondu (tedy jaké poplatky jsou s investováním spojeny - vstupní, administrativní, za správu, výstupní), jaká je rizikovost fondu a jeho doporučený investiční horizont. Zejména náklady fondu bychom měli zkoumat více podrobně. Jedním z hlavních ukazatelů, podle kterých můžeme jednotlivé fondy srovnávat je tzv. celková nákladovost - TER.


Při investování do podílových fondů musíme mít na paměti, že výnosnost podílového fondu není ničím zaručeným. Neměli bychom tedy vybírat fond jen podle historický údajů o výnosnosti. Nikdo nám nezaručí, že stejná výnosnost bude i v budoucích letech. Určitě je ale dobré sledovat, jak dlouho daný fond funguje a jak v minulosti reagoval na určité situace na trzích - krize, apod.


Investování do podílových fondů je již pro běžného laika velmi nepřehledné a nesrozumitelné. Chceme-li s investováním v podílových fondech začít, vždy se nám vyplatí využít služeb odborníka, který dokáže lépe posoudit vhodnost daného podílového fondu a navrhnout optimální řešení pro naši investici.


26 zobrazení0 komentářů

Comentarios


bottom of page