top of page
  • Obrázek autoraFinancero

Správně nastavené životní pojištění II: riziko invalidity

Aktualizováno: 14. 3. 2023


V aktuálním díle našeho seriálu Správně nastavené životní pojištění se budeme tentokrát věnovat riziku invalidity, které patří k jedněm z nejčastějších příčin dlouhodobého výpadku pravidelných příjmů. Pokud tedy patříte k těm, na jejichž příjmech závisí další členové rodiny, manžel, děti, prarodiče, nebo část vašich příjmů pravidelně směřuje na splátku hypotéky, úvěru apod., pak určitě věnujte našemu seriálu pozornost.

 

Obecně jsme se tématu správně nastaveného životního pojištění věnovali v textu Existuje ideální životní pojištění? V dalších článcích se věnujeme jednotlivým rizikům, z nichž jedno z nejzávažnějších je riziko invalidity. Jde o situaci, kdy osoba stižená invaliditou zůstává členem domácnosti, tzn. výdaje na chod domácnosti zůstávají stejné, mnohdy se i značně zvýší vzhledem k vyšším výdajům za zdravotní péči, pomůcky apod., ale daná osoba se nemůže jako dříve podílet na přispívání do rodinného rozpočtu.


Riziko invalidity by mělo být v dobře nastavené pojistce základem a na jeho rozsah by měl být kladen důraz. Podmínkou pro vyplácení pojistné události v případě pojištění invalidity je přiznání invalidity ze strany České správy sociálního zabezpečení, která také stanoví stupeň invalidity. V pojistce by tedy měly být podchyceny tři stupně invalidity (případně i jejich kombinace) a některé pojišťovny zahrnují i čtvrtý stupeň invalidity, za nějž se považuje závislost invalidy na péči jiné osoby.


Pojišťovny posuzují riziko invalidity podle příčiny (následek úrazu / nemoci / nemoci a úrazu) a podle způsobu klesání pojistné částky v průběhu trvání pojištění (invalidita s konstantní pojistnou částkou / s lineárně klesající pojistnou částkou / s anuitně klesající pojistnou částkou). Kromě této struktury nabízejí některé pojišťovny také vyplácení pojistné částky formou měsíčního důchodu.


Jak by vypadalo nastavení pojistných částek pro naši rodinu Novákových (vstupní údaje + podklady k výpočtu viz náš. předchozí článek zde)?

Na co si dát pozor?

Stejně jako u všech smluv, které uzavíráte, i u životního pojištění je potřeba podrobně číst smlouvu, i ta nejmenší písmenka a ideálně i číst mezi řádky.


Věnujte pozornost tomu, jakou čekací dobu uvádí daná pojišťovna u rizika invalidity, tzn. jaká doba uplyne od vzniku příčiny invalidity do vyplácení pojistného (bývá to například 12-24 měsíců, což je i doba, kdy bývá invalidita přiznána i ze strany ČSSZ, tj. minimálně po 12 měsících pracovní neschopnosti).


Dalším důležitým bodem pojistné smlouvy jsou výluky z pojištění – je plněno riziko invalidity vždy? Stačí jen přiznání invalidity ze strany ČSSZ? K nejčastějším výlukám patří zdravotní stav před začátkem pojištění, dále psychické nemoci (žádná pojišťovna na trhu aktuálně nevyplácí pojistné z důvodu invalidity příčinou všech psychických onemocnění, zejména se nevztahuje na civilizační onemocnění, více k tomuto tématu v tomto článku). Dále bývá mezi výluky zahrnuto onemocnění zad, nervové soustavy, pracovní úrazy, AIDS ad.


V neposlední řadě je potřeba věnovat plnou pozornost i všem vstupním dotazníkům pro pojišťovnu, neboť vyplácení pojistného může být odmítnuto, když vyjde najevo, že jste při vyplňování smlouvy uvedli nepravdivé informace o svém zdravotním stavu nebo ty informace zamlčeli. Nevyplácí se, pokud nepřiznáte, že kouříte nebo že jste se například opakovaně léčili se zády a podobně.


Při uzavírání životní pojistky je určitě na místě podrobně číst smlouvu, ale stejně tak je důležité podrobně přiznat aktuální zdravotní stav a se zdravím související návyky i zlozvyky. Pokud byste k tomuto tématu měli jakékoli otázky, obraťte se na naše finanční poradce.


V příštím díle se zaměříme na riziko Pracovní neschopnosti.


21 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page