top of page
  • Obrázek autoraFinancero

Průvodce investora I. - Investiční trojúhelník a základní finanční aktiva


Nejen z médií stále častěji slýcháváme, že pouze správné investice jsou klíčem k vytvoření či zvýšení našich úspor. Navíc právě kvůli vysoké inflaci přicházíme o značnou část svých peněz, jestliže využíváme čistě spořících produktů, jako jsou spořící účty, stavební spoření, termínované vklady. Ze všech stran se na nás řítí rady “odborníků”, do čeho je nejlepší vkládat svoje finance. Kdo se v tom má ale vyznat?

Co jsou to vlastně ty investice? Jaké pojmy bychom jako investoři měli znát? Do čeho bychom měli investovat? A s čím se v investicích můžeme setkat? Tomu všemu se budeme věnovat v našem novém seriálu - Průvodce investora. V první, dnešní, části si vysvětlíme, co je to tzv. investiční trojúhelník a s jakými základními finančními aktivy se můžeme setkat. Tak pojďme na to.


Investice se od spoření liší zejména tím, že jejich výnos není ve většině případů předem znám a není nijak garantovaný. Výnos může nabývat jak kladných, tak i záporných hodnot a jeho výše závisí na vývoji na finančních trzích. Nikdo nám tedy na začátku nemůže říct, že se nám naše vklady budou pravidelně zvyšovat o určité fixní procento.


U posuzování vhodnosti investic se často setkáme s tzv. investičním trojúhelníkem - tedy jednotlivými parametry investice, na které bychom si měli dát větší pozor. Jsou jimi riziko, výnos a likvidita.


  • riziko - míra nejistoty, možnost neúspěchu a ztráty,

  • výnos - zisk, profit, míra zhodnocení našich prostředků,

  • likvidita - schopnost zpeněžení, tedy jak rychle bychom se v případě ukončení investice dostali ke svým penězům.

Neexistuje investice, která by všechny parametry spojovala ve své ideální formě. U posouzení, která investice je pro nás ta nejlepší tedy vždy posuzujeme ty parametry, které pro nás mají větší prioritu a jsou tak více důležité.


Možnosti, do kterých můžeme investovat se nazývají aktiva. Tato aktiva mohou být buď reálná - např. nemovitosti, komodity (ropa, zemní plyn) , auta, umění apod.; nebo finanční - např. peníze/měny, akcie, dluhopisy a jiné.


V investicích se z naší zkušenosti nejčastěji setkáme s těmito základními finančními aktivy:


  • akcie - jsou majetkové cenné papíry, které jejich vlastníkům umožňují podílet se na řízení či zisku společnosti. Vydávají ho akciové společnosti. Investovat do akcií může buď prostřednictvím podílových fondů, nebo třeba prostřednictvím tzv. brokerů a nákupem jednotlivých akcií. Akcie se z krátkodobého pohledu řadí mezi vysoce rizikové, protože kolísání jejich hodnoty bývá nejvyšší. Je-li tomu tak i z dlouhodobého pohledu se dozvíte v našich dalších článcích…


  • dluhopisy - jsou dluhové cenné papíry. Držitel dluhopisu tedy půjčuje své finanční prostředky emitentovi (vydavateli) dluhopisu a očekává za tuto půjčku nějakou cenu navíc - tedy úroky. Zkrátka vy si koupíte dluhopis a tím půjčíte peníze tomu, kdo jej vydal. Dluhopisy jsou obecně považovány na méně rizikové, protože jejich hodnota nekolísá tolik, jako hodnota akcií. Ovšem s investicí do dluhopisů je spojeno tzv. kreditní riziko, tedy že v době splatnosti dluhopisu nebude mít emitent prostředky na vrácení námi zapůjčené částky. Další vymáhání takovéto výpůjčky je často složitější a zdlouhavé.


  • peníze, nástroje peněžního trhu - jedná se o krátkodobé cenné papíry, např. peníze na běžných či spořících účtech, krátkodobé mezibankovní půjčky, státní pokladniční poukázky apod. Vyznačují se vysokou likviditou (tedy, že rychle jej můžeme rychle zpeněžit) a nízkým rizikem. Avšak právě při těchto podmínkách jsou známé také svých nízkým výnosem, který záleží na aktuálních úrokových sazbách.


V tomto prvním dílu jsme se tak podívali na úplné základy, které musíme brát v potaz, ať se rozhodneme investovat do jakéhokoliv aktiva. Pokud Vás svět investic zajímá a chcete si tak zhodnotit své finance, odebírejte náš newsletter nebo nás sledujte na našich sociálních sítích, ať Vám za žádnou cenu neunikne další díl tohoto nového seriálu.


214 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page