top of page
  • Obrázek autoraFinancero

Onemocnět v zahraničí se může pěkně prodražit, aneb proč je důležité mít cestovní pojištění?


S blížícím se létem již mnoho z nás upíná svou mysl a pozornost k výběru či plánování dovolené. Někteří si svůj snový pobyt za hranicemi všedních dní zařídili a zaplatili v zimních měsících a teď už jen škrtají políčka v kalendáři. Jiní, s vášní pro překvapení, plánují a vybírají „last minute“. Co bychom ale neměli nechat na náhodě a poslední chvíli, je cestovní pojištění. Léčit se s úrazem či onemocněním v zahraničí nás může vyjít pěkně draho? Víte, kolik taková zdravotní péče v zahraničí stojí? A s čím nám v tomto případě může cestovní pojištění pomoci?


Dovolená je pro nás časem klidu a pohody s knížkou v ruce na pláži, vzrušujících adrenalinových dobrodružství, dlouhých procházek v horách či lesích. Nikdo z nás nechce číst knížku na nemocničním lůžku nebo zažívat adrenalin při záchranných akcích hasičů a zdravotníků. Jenže občas neštěstí nechodí po horách, ale po lidech a je lepší být připraven, než překvapen.


To, že úroveň i specifika sytému zdravotnické péče se v různých zemích liší, je věc známá. První zásadní rozdíl spočívá v tom, zda cestujete do zemí Evropské unie nebo mimo Evropskou unii. Jako občan členské země EU máme na základě předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC - běžná kartička zdravotní pojišťovny) na území jiného členského státu nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči s přihlédnutím k povaze nemoci a očekávané délce pobytu.


Výhody Evropského průkazu zdravotního pojištění můžete využít i v několika zemích Evropského hospodářského prostoru, které členy EU nejsou. EHIC garantuje stejné podmínky pro čerpání zdravotní péče pro občana ČR jako mají občané daného státu v rámci povinného zdravotního pojištění. Čili ošetří vás ve zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů, ale také budete hradit stejnou spoluúčast jako místní (v přepočtu od 50 do 2 000 Kč za návštěvu lékaře, i několik set korun za předepsané léky a o poplatcích za hospitalizaci ani nemluvě). Vůbec není hrazen transport do ČR. V následující tabulce naleznete jen některé příklady diagnóz a jejich cenu.


Při stanovování pojistných limitů je potřeba mít na zřeteli, zda hodláte provozovat běžné odpočinkové aktivity nebo nějaké náročnější sportovní činnosti. Komerční cestovní pojištění kryje cesty do různých částí světa s výjimkou některých destinací. Jedná se zejména o státy, kde je válečný stav nebo lze očekávat teroristický útok.


Při výběru pojištění se zaměřte na to, jaká rizika potřebujete pojistit. Z pojištění základních léčebných výloh pojišťovna uhradí v souvislosti s pojistnou událostí nezbytné, nevyhnutelné a účelně vynaložené náklady na léčbu či ošetření včetně diagnostických postupů, které s nimi bezprostředně souvisí, jsou lékařem předepsané a stabilizují stav pojištěného natolik, že je schopen v cestě pokračovat nebo je schopen repatriace.


Kromě pojištění léčebných výloh je vhodné mít dobře pojištěné i asistenční služby. Ty vám mohou ušetřit mnoho stresu v souvislosti s hledáním vhodného zdravotnického zařízení, pomůžou vám s komunikací v cizím jazyce, případně nabízí i konzultaci s česky mluvícím lékařem. Se službou asistence na to tedy nejste sami ani emocionálně.


Co vše je možné pojistit si v rámci cestovního pojištění jsem shrnuli také v našich dřívějších článcích.


Na co se zaměřit při výběru pojištění?

  • Destinace,

  • aktivita, které se budete na cestách věnovat,

  • rozsah asistenční služby, kterou pojišťovna nabízí,

  • rizika, která chcete pojistit,

  • výluky (adrenalinové sporty, případně škody způsobené pod vlivem omamných látek, alkoholu, úmyslně způsobené škody),

  • pojištění odpovědnosti na cestách.


Užijte si šťastnou cestu bez nehod plnou tradičních i netradičních zážitků. Ať už jedete na punk, nebo zásadně organizovaně. S knížkou, či s padákem. Ať místo nahlašování pojistných událostí, můžete vyprávět inspirativní příběhy.27 zobrazení0 komentářů

Comentários


bottom of page