top of page
  • Obrázek autoraFinancero

Jak komunikovat s finančními institucemi v případě úmrtí blízké osoby?


Dnes uzavřeme sérií článků, ve kterých jsme se se věnovali úmrtí blízké osoby v rodině. Podíváme se společně na to, co vše nejspíš budete muset zařídit v oblasti financí a jak postupovat. Ne vše za vás totiž zařídí notář v rámci dědického řízení. Které finanční instituce je nutné o úmrtí blízkého informovat a co k tomu budete potřebovat? O tom všem se dočtete v našem dnešním článku.


Již v prvním článku naší série jsme psali o tom, že je vhodné mít připravenou složku se všemi finančními produkty, které máme uzavřené. Nebo případně včas informovat své nejbližší o tom, kde vše potřebné naleznou. Pro pozůstalé bude jistě velkou úlevou, že nebudou muset všechny uvedené informace složitě dohledávat anebo se spoléhat, že je najde notář.


Po vyřízení úmrtního listu je určitě v prvé řadě dobré informovat banku či všechny banky, ve kterých měl zemřelý účty. Ovšem nezapomeňte, že v případě společného účtu, k němu nebudete mít do ukončení dědického řízení přístup. Je tedy dobré ještě před oznámením úmrtí bance včas vybrat alespoň nějakou hotovost. Banka pak tedy k oznámení úmrtí majitele účtu bude potřebovat úmrtní list zemřelého.


Další instituce, které je nutné informovat včas o úmrtí blízkého, jsou úvěrové instituce. Tyto instituce budou chtít vidět opět úmrtní list. Zároveň je dobré domluvit se s nimi na splátkovém kalendáři v době probíhajícího dědického řízení. Ne vždy totiž pozůstalí zvládnout splácet úvěry ze svého. Je proto dobré vše začít řešit co nejdříve.


V případě, že měl váš blízký sjednané životní pojištění či důchodové spoření a ve smlouvě jste uvedeni jako obmyšlené či určené osoby, požádejte o výplatu finančních prostředků. U životního pojištění je zapotřebí nahlásit pojistnou událost úmrtí a doložit doklady, které daná pojišťovna bude požadovat - minimálně se bude jednat o kopii úmrtního listu a lékařskou zprávu s vyznačenou příčinou úmrtí. Pojistnou událost je třeba nahlásit prostřednictvím formulářů dané pojišťovny.


Podobný postup je u zajištění výplaty prostředků z důchodového spoření. Zde je také nutné, prostřednictvím příslušných formulářů, požádat o výplatu prostředků a doložit kopii úmrtního listu. U důchodového spoření můžete ovšem narazit na jisté problémy, a to v případě starého typu - tedy penzijního připojištění. Zejména pak v okamžiku, kdy ve smlouvě uvedená oprávněná osoba zemře třeba společně s účastníkem smlouvy, nebo ještě předtím, než jí budou prostředky vyplaceny. V tomto případě se pak již nestávají peníze součástí dědického řízení, ale mohou propadnout do majetku penzijní společnosti. Případně nemusí být vyplacena celá částka naspořená na smlouvě, ale jen tzv. odbytné. O podrobnostech výplaty prostředků je dobré informovat se u konkrétní penzijní společnosti či u svého finančního poradce.

K dalším institucím, které je nutné o úmrtí blízkého informovat jsou např. stavební spořitelny. Peníze ze stavebního spoření se stávají součástí dědického řízení. Je ale dobré ještě před skončením dědického řízení stavební spořitelnu informovat o úmrtí účastníka a předat kopii úmrtního listu. Pro výplatu prostředků ze stavebního spoření pak budete potřebovat ještě pravomocné rozhodnutí o ukončení dědického řízení. Podobný postup bude i v případě investičních produktů. Protože investiční produkty se stávají součástí dědického řízení, můžete s informováním daných společností vyčkat až na samotné ukončení dědického řízení. K výplatě budete totiž opět potřebovat jak úmrtní list, tak i rozhodnutí o ukončení dědického řízení.


V neposlední řadě byste neměli opomenout informovat i pojišťovny v rámci neživotních pojištění - pojištění nemovitostí, domácnosti, odpovědnosti či povinné a havarijní pojištění. V případě úmrtí účastníka smlouvy sice nemáte nárok na výplatu žádného pojistného plnění, ale pojistné smlouvy mohou okamžikem úmrtí pojistníka zaniknout. Mohlo by se tak stát, že váš společný majetek nebude pojištěn. Je tedy vhodné pojišťovnu o úmrtí pojistníka informovat a požádat o ukončení takovéto smlouvy. Zároveň se vyplatí sjednat si novou smlouvu na pojištění majetku.


Úmrtí někoho blízkého je velmi smutnou událostí. Na pozůstalé se sesype spousta byrokratických náležitostí, které je nutné zařídit. Je proto vždy lepší být na uvedené situace buď co nejvíce připraven, nebo se nebát obrátit na někoho, kdo Vám s řešením složité životní situace pomůže.

44 zobrazení0 komentářů

コメント


bottom of page