top of page
 • Obrázek autoraFinancero

ESG investování: cesta k udržitelné budoucnosti


Víte, kam putují vaše peníze, když investujete? Především pro mladší generaci není pouze výnosnost portfolia klíčovým faktorem při rozhodování o investicích. Stále více mladých investorů hledá způsoby, jak své peníze věnovat podnikům, které podporují environmentální, sociální a správní hodnoty. To vše je zahrnuto v konceptu ESG investování, který slibuje nejen finanční výnosy, ale také pozitivní dopad na svět kolem nás.
ESG – Co to vlastně znamená?


ESG je zkratka pro Environment (životní prostředí), Social (sociální odpovědnost) a Governance (správa a řízení). Tato tři kritéria slouží jako základ pro hodnocení, jak společnosti spravují své ekologické zásady, jaký vliv mají na společnost a jak jsou dobře řízeny. Pro mladé, kteří jsou často vnímány jako generace s vysokým sociálním a ekologickým vědomím, je ESG investování nejen způsobem, jak zhodnotit peníze, ale také jak aktivně přispět k lepšímu světu. V dnešním článku se však dozvíte, že ESG investování nemusí být jen cestou pro mladé.


Výhody a negativa ESG investování


Výhody:

 • Morální uspokojení: vědomí, že vaše investice přispívají k lepšímu fungování světa.

 • Stabilní výnosy: společnosti s dobrou ESG praxí jsou často lépe připraveny na budoucí výzvy, což může vést k stabilnějším výnosům.


Negativa:

 • Omezený výběr: v některých sektorech může být výběr investičních příležitostí omezený.

 • Riziko greenwashingu: některé společnosti mohou prezentovat falešný obraz své ESG praxe. Je důležité být obezřetný a provádět důkladné průzkumy.

 • Menší výnosnost v krátkodobém horizontu: v některých případech může být výnosnost ESG investic v krátkodobém horizontu nižší, což vyžaduje větší trpělivost od investorů.


Praktické příklady ESG investování


1. ETFs a fondy:

 • Investujte do ESG ETFs nebo fondů, které sledují indexy tvořené společnostmi s vysokým ESG hodnocením.

2. Individuální akcie:

 • Vyberte si společnosti, které mají silný záznam v oblasti společenské odpovědnosti a současně poskytují atraktivní investiční příležitosti.

3. „Zelené dluhopisy“:

 • Investujte do "zelených" dluhopisů, které financují projekty zaměřené na ochranu životního prostředí.

Na co si dát pozor?

1. Zkontrolujte transparentnost:

 • Ujistěte se, že společnosti, do kterých investujete, jsou transparentní ohledně svých ESG praktik a nepoužívají tak pouze greenwashing.

2. Sledujte ratingy:

 • Využijte ESG ratingů od ověřených agentur pro hodnocení společností.

3. Nenechte se ovlivnit trendy:

 • Nekupujte pouze kvůli trendu. Pečlivě zkoumejte každou investiční příležitost a její ESG aspekty. Přece jen je to investování jako jakékoliv jiné. Je nutné tak k němu přistupovat zodpovědně a hledat si ověřené informace.

ESG investování je určitě další zajímavou možností pro investování, která především v dnešní době nabírá na popularitě. I v ČR se již celá řada firem snaží tímto směrem jít. Nám, investorům, se tak otevírá celá řada zajímavých možností pro zhodnocení svých financí. Být informovaným a odpovědným investorem znamená nejen budovat stabilní budoucnost pro sebe, ale i pro celý svět, který společně sdílíme.


12 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page