top of page
  • Obrázek autoraFinancero

DIP sem, DIP tam - DIP všude, kam se podíváš?

Určitě se ani vám nevyhnula mediální masáž ohledně tzv. DIPu - tedy dlouhodobého investičního produktu. Víte ale, co přesně onen “slavný” DIP je? V čem jsou jeho hlavní přínosy? A je vhodný pro každého? Pokusíme se stručně shrnout v našem dnešním článku.


Dlouhodobý investiční produkt - zkráceně DIP - je nová varianta spoření - lépe řečeno vlastně investování (jak už název napovídá) - na stáří. Jedná se o novinku, která vznikla díky novelizaci systému zabezpečení na stáří od 1.1.2024. Díky tomuto “produktu” bude možné investovat dle vlastního uvážení a zároveň využívat částečné podpory ze strany státu.


Jak se liší DIP od DPS? 


Jeden z hlavních rozdílů je volnost investování. V klasickém penzijním spoření nemá klient příliš velkou možnost ovlivnit, kam budou jeho peníze investovány. Může si zvolit pouze penzijní společnost, přes kterou chce investovat a také strategii - od konzervativní až po dynamickou. Konkrétní složení portfolia jednotlivých strategií je ale v dikci vybrané penzijní společnosti. Kdežto složení portfolia v dlouhodobém investičním produktu může být zcela v rukou investora. Mohu si tak složit portfolio z akcií, dluhopisů, ale i ETF či kryptoměn dle vlastního uvážení - umožňuje-li mi to mnou vybraný poskytovatel DIP. 


Jaké jsou hlavní výhody DIPu?


  • volnost při sestavování investičního portfolia,

  • možnost získat příspěvky zaměstnavatele, které jsou pro zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem a zároveň z nich neplatí zdravotní a sociální pojištění (až do výše 50 000 Kč/rok),

  • možnost získat daňové zvýhodnění v podobě odpočtu ze základu daně až do výše 48 000 Kč (zde se jedná o součet všech příspěvků do různých “spořících” produktů - DPS, DIP a IŽP),

  • možnost upravovat složení portfolia i v průběhu trvání DIPu,

  • možnost nižších poplatků než jsou u DPS (záleží na typu aktiva a poskytovateli).


Jaké jsou hlavní nevýhody DIPu?


  • abychom nemuseli dodaňovat odpočty ze základu daně, je nutné splnit podmínku nejdřívějšího výběru v 60 letech a zároveň musíme v dané smlouvě spořit min. 10 let,

  • je nutné si dávat pozor také na daňové povinnosti v případě prodejů či převodů portfolia, abychom nemuseli příjmy z výnosů danit - jako u ostatních investičních produktů i zde platí daňový test 3 let - tedy držím-li dané aktivum déle než 3 roky, jsou výnosy osvobozeny od daně z příjmu,

  • samotná volnost při sestavování portfolia nemusí být výhodou pro všechny.Jaké jsou možnosti investování přes DIP?


Zřídit si DIP můžete u více poskytovatelů, než je tomu u DPS. DIP tak můžete mít sjednaný u své banky, investiční společnosti, brokera apod. - jednoduše řečeno od České spořitelny, přes Conseq až po Portu či XTB. Smlouvy můžete mít i u více poskytovatelů najednou (daňové výhody se ale na všechny smlouvy sčítají). Do DIPu si můžete převést i své současné investiční smlouvy (umožňuje-li to poskytovatel).


Pro koho je DIP to pravé ořechové?


Hlavní skupinou, pro kterou je DIP jako takový vhodný nejvíce, jsou ti, kteří chtějí čerpat benefit v podobě příspěvku zaměstnavatele a zároveň je vkládat tam, kam oni sami uznají za vhodné. 


S nabídkou zřízení DIPu u různých poskytovatelů se nyní roztrhl pytel. A zajisté budou ještě přibývat. Ovšem není všechno zlato, co se třpytí. Při výběru svého poskytovatele se zajímejte zejména o poplatkovou strukturu celého produktu. Zjistěte si, zda vámi zvolený poskytovatel umožňuje investovat skutečně tam, kam byste chtěli. A v případě, že si nevíte rady, nebojte se obrátit na odborníka v oblasti financí. 100 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page