top of page
  • Obrázek autoraMarek Musil

Co všechno lze pojistit v pojištění nemovitosti?


Dnes přicházíme s dalším dílem ze série článků o majetkovém pojištění, kde se budeme věnovat obsahu pojištění nemovitosti. Toto pojištění je napříč trhem řešeno různě. Některé pojišťovny mají produkt poskládaný jako předdefinované balíčky rizik, které se liší jejich rozsahem. Jiné umožňují klientům individuální nastavení jednotlivých rizik. S jakými riziky se můžete v pojištění nemovitosti setkat? Jak se mohou jednotlivé balíčky lišit? A na co je dobré si při výběru pojištění nemovitosti dát pozor?

 

Mezi základní rizika, která kryjí všechna pojištění nemovitosti patří tzv. rizika FLEXA – tedy pojištění proti ohni, výbuchu, úderu blesku a pádu letadla. Tato rizika bývají často součástí tzv. základních balíčků. Pokud si takový balíček sjednáte, jeho cena bude zajisté nejnižší, úskalí však spočívá v tom, že vám již nepokryje mnohem častější příčiny pojistných událostí, jako jsou např. následky vichřice, prudkého a silného deště, pádu stromu, povodně, záplavy, vandalismu apod.


Všechna tato i další rizika ohrožující vaši nemovitost jsou pak součástí rozšířených balíčků, anebo je možné si je sjednat jako připojištění k základním rizikům. Pozor byste si ovšem měli dát na limity pojistných částek jednotlivých rizik. Ne každé riziko by totiž pojišťovna plnila v pojistné částce, kterou si stanovujete jako hodnotu domu či bytu. Často se tak můžete setkat při výběru vhodné varianty pojištění s tzv. sublimity – tedy maximálními částkami, které by v případě pojistné události následkem daného rizika pojišťovna vyplatila (většinou se vztahují na jednu pojistnou událost, příp. na jeden pojistný rok).


Balíčky či varianty pojištění se napříč pojišťovnami liší, jak rozsahem pojistných rizik, tak i výší sublimitů těchto rizik. Nebudete-li pojištění nemovitosti věnovat dostatečnou pozornost a budete-li chtít na pojištění ušetřit, může se stát, že v závěru nemusí být riziko, které nejvíce ohrožuje vaši nemovitost, součástí pojištění, nebo výše pojistné částky nemusí odpovídat skutečné hodnotě vašeho majetku. Výčet rizik i jejich sublimitů zjistíte již při výběru pojištění – v modelaci pojištění. Většina pojišťoven nyní v rámci modelace nabízí přehledné srovnání rozsahu různých variant pojištění a jejich cen.


Pro kompletní pochopení a představení všech úskalí obsahu pojištění nemovitosti, přikládáme přehlednou tabulku nejčastějších rizik, kde můžete vidět, jak se liší ty nejvyšší varianty pojištění napříč současnou nabídkou majetkového pojištění.

Srovnání rozsahu pojištění nemovitosti

Pozn. k tabulce - tabulka obsahuje jen část všech rizik, které lze v rámci pojištění nemovitostí pojistit. Vybrali jsme pro vás ta rizika, o které je mezi našimi klienty největší zájem. Označení (L) značí, že pojišťovna u daného rizika uplatňuje nějaký sublimit (toto riziko není pojištěno na plnou výši pojistné částky).


Jak lze vidět, nejvyšší varianty obsahují vždy největší rozsah pojistných rizik, a také sublimity pojistných částek zde bývají největší. Neznamená to ovšem, že střední či nižší varianty jsou vždy nedostatečné. Záleží na tom, co od svého pojištění očekáváte a před čím vším a v jakém rozsahu se chcete chránit. Zajisté se ovšem vyplatí více zkoumat srovnání různých variant a nehledět při výběru pojištění majetku jen na jeho cenu. Správně nastavení pojištění nemovitosti vám totiž může zachránit střechu nad hlavou!


23 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page