top of page
MAREK MUSIL

ZÁSADNÍ HODNOTY MÉ PRÁCE

SROZUMITELNOST

Marek Musil profil

HISTORIE

Díky tomu, že se v oboru pohybuji již od roku 2011, jsem získal bohaté zkušenosti, které uplatňuji při jednání s klienty. Vyzkoušel jsem si práci v oblasti financí z různých úhlů, což mi umožnilo nahlížet na problémy z širší perspektivy. Začínal jsem jako obchodník v České pojišťovně. Po devíti měsících jsem se přesunul k práci konzultanta Broker Expert, a.s.. Svoji praxi jsem se však rozhodl prohloubit spíše do komplexního finančního poradenství, což se mi podařilo a v roce 2012 jsem stál u vzniku poradenské společnosti OK Trust, s. r. o.. V této době jsem naplno rozvíjel své vědomosti a znalosti, vzdělával se, formoval vize a přístup k finančnímu poradenství a k práci s klienty. V roce 2020 jsem se rozhodl jít jinou cestou ke splnění mých vizí a založil jsem společně s ostatními členy týmu společnost Financero.

VÍCE O MNĚ
HISTORIE, SPECIALIZACE, VIZE, INSPIRACE

SPECIALIZACE

V rámci mé praxe a jednání s klienty, řeším nejčastěji finanční plánování, kdy je ve zjednodušené verzi připravuji na budoucnost a hledám nejlepší možnou cestu vedoucí ke splnění jejich cílů.

Mojí vášní je však především investiční poradenství, na které se velice rád zaměřuji a stalo se tak mojí nejoblíbenější částí práce. Investice jsou pro mě unikátní záležitostí, která propojuje určitý druh adrenalinu a logického myšlení. Patří do jednoho z mých velkých koníčků, jelikož sám obchoduji na burze a tudíž klientům v této oblasti mohu poskytnout velice cenné informace, které vychází i z mých osobních zkušeností.

SILNÉ STRÁNKY

V osobním i profesním životě je pro mě velice důležitý všeobecný přehled a používání selského rozumu. Spojením s mojí další stránkou, a to snahou neustále zdokonalovat svoje znalosti, vědomosti a chápaní jednotlivých postupů, získávám velice pevný základ pro efektivní vyvozování závěrů. S klienty pracuji na bázi spolupráce, kdy jeden druhého obohacujeme a vzděláváme. Proto si velice vážím svých komunikativních schopností a umění naslouchat.

INSPIRACE

Nejvíce inspirace čerpám právě z komunikace a jednání s klienty.  Jejich zkušenosti, znalosti a životní moudrost mi zásadně zasahují do mého života a do stylu mého jednání. Z tohoto důvodu se snažím s nimi vždy navázat určité spojení (vztah) založený na vzájemné důvěře a respektu.

VIZE, HESLO

"Dát klientům možnost plnit finanční cíle ať už jsou jakkoliv složité."

ZÁKONNÉ CERTIFIKACE

pojištění, investice, penzijní spoření, spotřebitelské úvěry

TITUL PFP

poradce finančního plánování

ŠKOLENÍ KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ ONDŘEJE ZÁRUBY

Marek Musil Pojištění
Marek Musil Investice
Marek Musil Penze
Marek Musil úvěry
Marek Musil PFP
CERTIFIKACE
bottom of page