top of page
ING. JOLANA ZEMÁNKOVÁ

ZÁSADNÍ HODNOTY MÉ PRÁCE

KREATIVITA

Jolana Zemánková profil

HISTORIE

V roce 2017 jsem začala studovat ekonomiku a marketing na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity. Brzy poté, v roce 2018, jsem se seznámila s oblastí marketingu, když jsem začala spravovat sociální sítě a vytvářet propagační materiály pro společnost Portunus. V roce 2020 jsem se připojila k firmě Financero a převzala zodpovědnost za veškerý marketing, jak online, tak offline. Tato příležitost mi umožnila uplatnit získané znalosti z kurzů a školy v praxi. Kromě spolupráce a poskytování odborného poradenství menším podnikatelům, jsem se v roce 2022 podílela na tvorbě grafiky pro sociální sítě společnosti AV-economics. Nyní se těším na další rozvoj a získávání nových zkušeností v tomto kreativním oboru. 

VÍCE O MNĚ
HISTORIE, SPECIALIZACE, VIZE, INSPIRACE

SPECIALIZACE

Jako tvůrkyně marketingu pro společnost Financero mám na starosti širokou škálu aktivit v oblasti převážně digitálního marketingu. Mé hlavní odpovědnosti zahrnují správu sociálních sítí, včetně tvorby obsahu, plánování propagačních aktivit a analýzy výsledků. Dále se aktivně podílím na tvorbě webových stránek společnosti, včetně designu, obsahu a jejich optimalizace. Vytvářím také různé propagační materiály, jako jsou pozvánky, bannery, letáky a podobně, abych podpořila naše marketingové kampaně. Kromě toho se také podílím na psaní článků pro náš blog. 

SILNÉ STRÁNKY

Mé silné stránky se zaměřují na kreativitu, inovaci a komunikaci. Snažím se neustále prosazovat nové a originální myšlenky, abych přinesla svěží přístup do našich marketingových kampaní. Moje pečlivost a oddanost práci mi umožňují najít odpovědi na každou otázku, a pokud něco nevím, neváhám si odpovědi najít. Jsem cílevědomá a vždy se snažím najít nejlepší řešení pro všechny strany. Empatie je pro mě klíčová, protože se snažím porozumět potřebám a očekáváním klientů a vytvářet tak marketingové aktivity, které je osloví a zaujmou.

VIZE, HESLO

"Neboj se a zkoušej, protože chyby jsou jen důkazem toho, že se o něco snažíš."

DIGITÁLNÍ GARÁŽ GOOGLE

CERTIFIKACE VYHLEDÁVACÍ SÍŤ GOOGLE ADS

CERTIFIKACE OBSAHOVÁ SÍŤ GOOGLE ADS

CERTIFIKACE
bottom of page