top of page
ING. DAGMAR VĚČORKOVÁ

ZÁSADNÍ HODNOTY MÉ PRÁCE

VZDĚLANOST

konference já.jpg

HISTORIE

Začala jsem s vysokoškolským vzděláním v oblasti lomového dobývání neuhelných surovin na Vysoké škole báňské, ale můj příběh nekončí tady. V roce 2018 jsem dosáhla středního stupně finančního poradenství jako European Financial Advisor, a od té doby mé kurzy a certifikace nespočetně rostou. Moje licence na zprostředkování se rozkládají široce - od pojištění přes úvěry až po investice. Jsem hrdá členka Asociace finančních poradců ČR od roku 2014 a od roku 2019 zastávám pozici v Radě. Nyní už v druhém volebním období od roku 2022. Můj profesní příběh začal před více než 12 lety v obchodu a marketingu, včetně řízení auditorské firmy se zaměřením na podnikové procesy. Po 7 letech strávených ve světě pojišťovnictví jsem objevila vášeň pro finanční poradenství, kterému se věnuji srdcem a duší.

VÍCE O MNĚ
HISTORIE, SPECIALIZACE, VIZE, INSPIRACE

SPECIALIZACE

Jsem průvodce světem financí a ochránce rodinného klidu. Moje práce spočívá v tom, že rodinám pomáhám s pořádkem ve správě celého jejich majetku. Má specializace je soukromé pojištění osob. S láskou k detailům a péčí o osoby blízké vytvářím finanční plány, které poskytují klid a jistotu pro životní příběhy mých klientů. Vaše bezpečí je zkrátka mým posláním.

SILNÉ STRÁNKY

Věřím, že život je plný nečekaných zvratů, a proto podporuji své klienty vytvořením strategie eliminace životních rizik. Moje ideologie spočívá v tom, že životní zkušenosti a získané dovednosti jsou klíčem k úspěchu.

VIZE, HESLO

"Důvěřujte budoucnosti s jistotou."

ZÁKONNÉ CERTIFIKACE

pojištění, investice, penzijní spoření, spotřebitelské úvěry

European Financial Advisor

střední stupeň finančního poradenství

Členka Asociace finančních poradců

CERTIFIKACE
bottom of page