top of page
  • Obrázek autoraFinancero

Správně nastavené životní pojištění I: riziko smrti

Aktualizováno: 14. 3. 2023Životní pojištění představuje stálé téma v jakémkoliv období, a v době, kdy je ohroženo naše zdraví a zdraví našich blízkých, je toto téma obzvláště palčivé. Je na stabilitě vašich příjmů závislý ještě někdo další? Manžel, manželka, děti, starší či nemocní příbuzní? Je nutné, abyste měli stabilní příjmy kvůli hypotéce, úvěru, leasingu? Pokud ano, otázku životního pojištění už máte nejspíš vyřešenou a jestli tomu tak zatím není, pak věnujte pozornost následujícímu článku, který je prvním v naší nové sérii článků na téma: Správně nastavené životní pojištění.

 

Tématu nastavení životního pojištění jsme se obecně věnovali v textu Existuje ideální životní pojištění? V následujících článcích se budeme podrobně věnovat různým variantám nastavení životního pojištění - prvním bude riziko smrti.


Riziko smrti je povinnou položkou životního pojištění. Variant pro nastavení tohoto rizika v pojistné smlouvě existuje hned několik. V pojistných smlouvách bývají varianty uvedené např. podle:


1. příčiny úmrtí

  • smrt následkem úrazu

  • smrt následkem nemoci

  • smrt následkem nemoci a úrazu

2. způsobu klesání pojistné částky v průběhu trvání pojištění

  • smrt s konstantní pojistnou částkou

  • smrt s lineárně klesající pojistnou částkou

  • smrt s anuitně klesající pojistnou částkou

Rozdíly podle bodu 1 jsou na první pohled srozumitelné. Dělení podle bodu 2 vnáší do problematiky nový pohled - pojistná částka totiž nemusí být po celou dobu trvání pojištění stejná. Předpokládá se, že životní situace každého z nás se vyvíjí “pozitivním” směrem, což znamená, že v průběhu našeho života klesá potřeba mít sjednáno pojištění smrti - s postupným splácením dluhů klesá výše dlužné částky, děti postupně odrůstají a stávají se více nezávislými, naše rezervy postupem času rostou apod.


Pro představu je nejlepší ilustrovat životní pojištění se správným nastavením pro riziko smrti na praktickém příkladu:

Rodinu Novákových tvoří manželský pár se dvěma dětmi (2 a 5 let), mají hypotéku na dům ve výši 3 mil. Kč (splátka 12 000 Kč). Pan Novák pracuje jako skladník a jeho měsíční příjem je 35 700 Kč. Paní Nováková je na rodičovské dovolené a pobírá 8 300 Kč. Náklady rodiny na bydlení, jídlo a domácnost jsou 20 000 Kč bez splátky hypotéky. Ostatní náklady na dojíždění do práce, školku a kroužky dětí jsou 5 000 Kč. Každý z manželů si ještě spoří 500 Kč na penzijní spoření. Dětem spoří 500 Kč každému v otevřených podílových fondech. Zbylé náklady jsou na dovolené, zábavu a dárky. Nemají stanovenou a nedodržují žádnou finanční rezervu.


Jak by měli mít Novákovi nastavené pojištění, pokud by se chtěli zajistit:

  1. jen pro případ splacení hypotéky (požadavek okamžitého splacení hypotéky),

  2. zajištění chodu domácnosti při smrti jednoho z partnerů bez uvažované pomoci státu a bez požadavku na splacení hypotéky v případě smrti jednoho z partnerů,

  3. zajištění chodu domácnosti při smrti jednoho z partnerů se započtením dávek od státu a bez požadavku na splacení hypotéky v případě smrti jednoho z partnerů.

Jak je vidět, variant pro nastavení výše pojistné částky je několik. Je nutné “šít nastavení životního pojištění na míru”, a zohlednit tak individuální možnosti i očekávání - každý totiž očekává jinou pomoc v případě nepřízně a každý má samozřejmě i jiné příjmy a výdaje. Je potřeba také zvážit, zda chcete mít v případě naznačené nepříznivé situace zajištěný současný životní standard, nebo postačí pokrytí nezbytných životních nákladů (bydlení, jídlo, práce, škola). A v neposlední řadě je nutné ověřit si, jaké máme ve smlouvě stanovené výluky z pojištění, tj. situace, na které se pojištění nevztahuje.


Správné nastavení životního pojištění je věc zapeklitá, ovšem nikoli nemožná - pokud budete mít k tomuto tématu jakékoli dotazy, určitě se neváhejte obrátit na svého finančního poradce. V příštím díle seriálu se budeme věnovat riziku invalidity.


20 zobrazení0 komentářů

Σχόλια


bottom of page