top of page
  • Obrázek autoraFinancero

Existuje ideální životní pojištění?

Aktualizováno: 14. 3. 2023Životní pojištění ano, či ne? Často se jedná o kontroverzní téma - někteří jej považují za nezbytnost, jiní za zbytečně vyhozené peníze. Nezbytné je životní pojištění pro ty, kteří potřebují finanční jistotu: jsou jediným živitelem rodiny, splácí hypotéku či dluhy. Naopak obvykle si jej nepořizují ti, kteří mají dostatečné finanční rezervy a nikdo a nic na jejich příjmu nezávisí. Ať už patříte ke kterékoli skupině, o náležitostech životního pojištění a o tipech, které se vám budou hodit při jeho výběru, se můžete dočíst v dnešním článku…

 

Jak by měla vypadat ideální životní pojistka? To vám bohužel na první dobrou nikdo neřekne, nicméně po určité “osobní diagnóze” se k jistému ideálu dá dopracovat. Vše totiž závisí na souhrnu individuálních faktorů, např. zavisí na vašem příjmu vaše dítě? Jedno, dvě, tři? Manželka? Prarodiče? Nebo jaká je výše vašich finančních závazků - hypotéka, leasing, dluhy? Výše pojistných částek se pak dále odvíjí od výše pravidelných a nezbytných výdajů, podle pracovního zařazení, zdravotní anamnézy atd.


Při následném výběru toho, co je třeba do životního pojištění zahrnout, je potřeba brát v potaz pokrytí tzv. dlouhodobých rizik - těmi jsou úmrtí, invalidita či pracovní neschopnost, případně trvalé následky úrazu nebo závažné nemoci.


Pro správně nastavené životní pojištění však nestačí, aby ve smlouvě byla tato rizika přítomna. Velkou roli hraje také výše pojistných částek na jednotlivá rizika a skutečný rozsah pojistného krytí (zejména pak výluky z pojištění dle pojistných podmínek pojišťovny). V tomto bodě je třeba být zvláště obezřetný - to, že máme ve svém životním pojištění připojištění invalidity, byť s odpovídající pojistnou částkou, nemusí znamenat, že pojistné plnění nám bude 100% vyplaceno. Před sjednáním pojištění bychom se tak měli zajímat o to, v jakých situacích bude pojišťovna plnit a v jakých nikoliv. Velkým problémem může být například výluka na zdravotní stav před počátkem pojištění. Pokud bychom se s problémem, na základě kterého nám bude přiznána invalidita, léčili již v minulosti, pojištění se na danou pojistnou událost nevztahuje, a my jsme si tak životní pojištění platili zbytečně. Na výluky opravdu pozor! Podobných situací může být celá řada.

Při nastavování životního pojištění je důležité myslet také na příčinu případné pojistné události - může daná událost nastat následkem nemoci nebo úrazu? Zaplatí nám pojišťovna v obou případech? Ze statistiky pojišťoven vyplývá, že až 96 % pojistných událostí bývá následkem nemoci. Mít tedy životní pojistku nastavenou jen pro případ úrazu je v podstatě naprosto zbytečné. I přesto se takové smlouvy mezi klienty stále objevují, zejména pro jejich nízkou cenu. Podle jednoduché logiky: pokud je nějaké riziko z pohledu pojišťovny málo pravděpodobné, nebude jeho cena vysoká.


Chceme-li mít své životní pojištění nastavené správně a účelně, neměla by pro nás být jeho cena rozhodujícím faktorem. Zaměřit bychom se měli především na obsah a rozsah pojistného krytí. Jednoduše řečeno: zajímejte se o to, jakou budete mít jistotu, že vám pojišťovna v případě pojistné události skutečně vyplatí potřebné pojistné plnění.


Životní pojištění není banalita a mnohdy na něm závisí další kvalita našeho života - pokud se rozhodnete pro jeho založení, věnujte celému procesu hodně pozornosti a čtěte ve smlouvě i to, co je napsáno těmi nejmenšími písmenky :-) V tomto případě velmi doporučujeme obrátit se na spolehlivého finančního poradce, který vám pomůže posoudit a vybrat pro vás to ideální životní pojištění.

14 zobrazení0 komentářů

Commentaires


bottom of page