top of page
  • Obrázek autoraMarek Musil

Co nového nás čeká ve financích v roce 2021?


Příchod nového roku s sebou každoročně přináší řadu novinek, které se dotknou našich financí. V našem dnešním článku přinášíme shrnutí těch nejpodstatnějších novinek v oblasti financí pro rok 2021.

 

DANĚ A POVINNÉ POJISTNÉ


Zaměstnanci


zrušení superhrubé mzdy - základ daně se od roku 2021 bude počítat z hrubého ročního výdělku, nikoliv navýšený o částku za zdravotní a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem. Prakticky to znamená vyšší čistou mzdu. Např. zaměstnanec s měsíčním hrubým výdělkem 35 000 Kč bude mít čistou mzdu o cca 2 000 Kč měsíčně vyšší.


dvě sazby daně z příjmů FO - 15% sazba daně pro “běžné” fyzické osoby, 23% pro osoby s měsíčním výdělkem nad 141 764 Kč.


stravenkový paušál - zaměstnavatelé mají nově možnost příspěvku na stravování i v peněžité formě (mimo současné závodní stravování a stravenky) s využitím daňové podpory - tato možnost je výhodnější pro menší zaměstnavatele a tedy i jejich zaměstnance.


➜ zvýšení hranice pro odvod zdravotního pojištění a zdanění srážkovou daní u dohody o pracovní činnosti z 3 000 Kč na 3 500 Kč.


OSVČ

paušální daň - možnost využít jediné platby ve výši 5 469 Kč, která pokryje úhradu sociálního, zdravotního pojištění a zálohu na dani z příjmu. Využije-li OSVČ tuto paušální daň, nebude si moct svůj daňový základ snížit o odčitatelné položky (např. úroky z úvěru, školkovné, příspěvky na penzijní, životní pojištění) a uplatnit slevy na dani (na poplatníka, manželku, děti apod.). K paušální dani je nutné přihlásit se nejpozději do 11. 1. Více informací zde.

minimální záloha na zdravotní pojištění bude pro rok 2021 činit 2 393 Kč,


minimální záloha na sociální pojištění pro hlavní činnost bude 2 588 Kč, pro vedlejší činnost 1 036 Kč,


minimální záloha na nepovinné nemocenské pojištění bude 147 Kč.


Všichni


➜ zvýšení slevy na poplatníka na částku 27 840 Kč,


➜ snížení maximální výše odpočtu úroků z úvěru na bydlení podepsaného od 1.1.2021 na 150 000 Kč,


➜ elektronické podání daňového přiznání z příjmu FO v termínu až do 3. 5. 2020,


➜ zrušení maximální výše daňového bonusu - daňový bonus může být uplatňován bez omezení (doposud platila max. výše 60 300 Kč).FINANCE


➜ od 1.1. 2021 je možné začít využívat tzv. bankovní identitu (aktuálně je možnost jejího zřízení u ČSOB, ČS, KB), která umožní přihlásit se nejen do internetového bankovnictví, ale také do Portálu občana.MZDY


➜ pro rok 2021 vzroste minimální mzda na 15 200 Kč, minimální hodinová mzda na 90,50 Kč - od minimální mzdy se pak odvíjí celá řada dalších dávek. Více zde.


Co se novinek týče, řada z nás je jistě vítá. Zejména pak možnost vyššího výdělku pro zaměstnance díky daňovým změnám. Zajímá vás, co všechno se ještě změní? Více informací naleznete např. v souhrnu portálu Měšec.cz nebo na portálu Aktuálně.cz.

3 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page