top of page
  • Obrázek autoraMarek Musil

Cestovní pojištění v době koronavirovéPrázdniny a letní dovolené už klepou na dveře a ptají se Tak kam letos? S ohledem na koronavirovou pandemii jistě mnozí z nás budou své původní plány přehodnocovat a pravděpodobně se poohlédnou spíše po krásách Česka než zahraničí. Kdo ale bez moře a exotiky nevydrží ani letos, měl by věnovat cestovnímu pojištění zvýšenou pozornost. Zda jsou v cestovním pojištění letos nějaké změny a do jaké míry budou pojišťovny plnit léčebné výlohy v případě nákazy v zahraničí - dočtete se v dnešním článku…

 

Pojistné podmínky cestovního pojištění se napříč pojišťovnami liší a není výjimkou, že ve všeobecných podmínkách mají uvedenu výjimku z plnění při stavu epidemie a pandemie. Mezi pojišťovny, které léčebné výlohy v případě nákazy COVID-19 nebudou plnit, patří pojišťovna ERV, Kooperativa a dle pojistných podmínek i ČSOB Pojišťovna (poslední jmenovaná ale veřejným příslibem ze dne 21. 2. uvedla, že výluku v tomto případě neuplatní). Vybíráte-li si aktuálně cestovní pojištění, nezapomeňte si tentokrát všeobecné smluvní podmínky podrobně přečíst.


U pojišťoven, které neuplatňují výluku na epidemie či pandemie, bude hrát v případě posuzování pojistné události roli, zda Ministerstvo zahraničí považuje danou zemi za bezpečnou. Mapa doporučených destinací se aktualizuje zhruba v týdenním rozestupu a aktuální informace naleznete ZDE. Pokud k nákaze nemocí COVID-19 dojde v tzv. zelené zóně, pojišťovny budou plnit léčebné výlohy (případně i hospitalizaci, repatriaci do ČR, asistenci). Za stejných podmínek budou plněny také případy, kdy se během pobytu v zahraničí doporučení ministerstva pro danou destinaci změní - rozhodující bude vždy datum vycestování do zahraničí.


Zdroj: Ministerstvo zahraničí ČR


Problematické může být, pokud vám v zahraničí bude nařízena povinná karanténa a termín vašeho odjezdu tak bude překročen. Některé pojišťovny uvádí, že v takovém případě by neplnily náklady na ubytování a stravu, ale jen náklady spojené s lékařskou péčí.


Máte-li u cestovního pojištění sjednáno také připojištění storna zájezdu, i zde můžete být v souvislosti s nákazou koronaviru v klidu. Budete-li muset zájezd stornovat, např. proto, že Ministerstvo zahraničí v době vašeho odjezdu nedoporučí do dané destinace vycestovat, bude z vašeho pojištění vyplaceno pojistné plnění. Jen je nutné pohlídat si v takovém případě výši spoluúčasti, která se může pohybovat až ke 20 procentům.


V rámci cestovního pojištění je dobré věnovat pozornost i dalším možným připojištěním, např. pojištění odpovědnosti za škodu či újmu způsobenou třetí osobě, připojištění rizikových sportů (vysokohorská turistika, sjíždění divoké řeky, terénní cesty na kole apod. - pro ty, kteří tento druh aktivit vyhledávají) a skvělým pomocníkem mohou být také kvalitní asistenční služby.


Dále je u každého pojištění potřeba myslet na dostatečné limity pojistného plnění. Náklady na zdravotní péči či případné odškodnění mohou být v zahraničí několikanásobně vyšší než u nás.


Pokud tedy letos plánujete zahraniční dovolenou, plánujte také vaše cestovní pojištění, a to ještě obezřetněji než v jiných letech!


4 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page